Informace o vlečce

Informace o vlečce dle ust. § 22a odst. 3 zákona č. 266/1994 Sb., o drahách:
 
Název vlečky:
- Kazeto Přerov
 
Vlastník vlečky:
- Kazeto spol. s r.o. – Přerov, Husova 19 – PSČ 750 44 - IČ 48400840
 
Provozovatel dráhy – vlečky:
- Antonín Bezdíček, bytem v Přerově, Na Odpolední 2178/2, PSČ 750 02, IČ 70259801
 
Smluvní dopravce:
- ČD Cargo, a.s. se sídlem Praha 7 Holešovice, Jankovcova 1569/2c, PSČ 170 00, IČ 28196678
 
Úřední povolení:
- ÚP/1999 2753 ze dne 6.12.1999 vydané Drážním úřadem v Praze
 
Statut:
Vlečka je veřejně nepřístupná
 
Odůvodnění:
Jediný smluvní dopravce bez tranzitu

 

© 2015 - 2023 KAZETO, společnost s ručením omezeným (spol. s r.o.), Husova 19, 750 02 Přerov, Česká republika - Všechna práva vyhrazena